To najlepšie, čo podunajsko ponúka


TOP 10


Ubytovanie


viac info


  • Komárno

    Mesto Komárno je najväčšie a najľudnatejšie mesto podunajského regiónu. Leží na sútoku riek Váh a Dunaj, ktoré mu dávali už v minulosti silné postavenie v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie. Komárno je neskutočne bohatým na históriu. S maďarským Komáromom ho spája most a bratské mestá podnikajú bohatú cezhraničnú spoluprácu.

  • Iža

    Obec Iža je významným archeologickým náleziskom. Názov obce sa spomína prvýkrát už v roku 1172. Priamo na brehu Dunaja sa nachádza slovanský cintorín z 9. storočia, ako aj zvyšky rímskej pevnosti zo 4. storočia. Tie sú v súčasnosti navrhnuté na zápis do zoznamu pamiatok UNESCO.

  • Patince

    Patince sa v posledných rokoch stali populárnym kúpeľným miestom pre obyvateľov regiónu. Prvé sídla sa tu objavili zrejme už v dobe kamennej. V minulosti, ako aj teraz, sú Patince významným bodom na mape termálnych prameňov. Do najjužnejšej obce na Slovensku chodia návštevníci z celého Slovenska aj vďaka kvalitným službám, ktorých sa tu dočkajú.

  • Moča

    Obec Moča sa spomína od roku 1208 a dnes má iba niečo vyše 1150 obyvateľov. Patrila komárňanskej šľachte, neskôr ostrihomskému arcibiskupstvu a dokonca aj Báthoryovcom. Moča je centrom vinárstva a každoročne sa tu konajú aj súťaže vinárov.

  • Kravany nad Dunajom

    V katastri takzvanej obce kaštieľov ležia až štyri historické objekty – kúria a tri kaštiele. Okrem nich sa tu ale nachádza nedávno postavená vyhliadková veža, ktorá ponúka najkrajší výhľad na Dunaj. Z výšky 17 metrov dovidíte široko-ďaleko.

    sl-img1
  • Mužla

    Obec s necelými dvomi tisícmi obyvateľmi má vo svojom katastri viacero prírodných rezervácii, návštevníkov však najviac zaujme rímskokatolícky kostol z roku 1332 a tiež bohatá vinárska tradícia.

  • Štúrovo

    Mesto Štúrovo ťaží najmä z blízkosti tretieho najväčšieho kostola v Európe. Do Ostrihomskej baziliky sa dostanete aj peši, no na druhý koniec Dunaja premáva aj vyhliadkový vláčik. V Štúrove sa nachádza kúpalisko, ktoré využíva aj termálne pramene.Zakladajúci Členovia


KOMÁRNO


Štúrovo


Iźa


Kravany nad Dunajom


Moča


Mužla


PatinceOblastná organizácia cestovného ruchu
podunajsko – dunamente

  • c-icon-2
    +421 36 752 4009

  • c-icon-3
    info@podunajsko.com

  • c-icon-4
    Námestie Slobody č. 1, Štúrovo