Dunajská cyklocesta je jednou z najznámejších a najnavštevovanejších cyklotrás v Európe. Keďže cyklotrasa vedie stále po rovine popri toku Dunaja, jej náročnosť je pomerne nízka, čím sa stáva ešte príťažlivejšou pre širokú škálu cyklistov. V našom regióne prechádza zo západu mestom Komárno smerom na Štúrovo.

Počas cyklotúry si môžu cyklisti oddýchnuť v miestnej čarde v Moči alebo na námestí v Kravanoch nad Dunajom, odkiaľ môžu vidieť najúchvatnejší západ slnka na Dunaji.

Dunajská cyklocesta patrí medzi najkrajšie cyklistické trasy a je súčasťou európskej cyklotrasy Eurovelo 6. ktorá má dĺžku až 3 652 kilometrov. Slovenská časť z Bratislavy cez Komárno až po Štúrovo meria 238 kilometrov.

Cykloturistické trasy

Podunajská trasa
Trasa: Komárno – Patince (13 km) – Mužla (26 km) – Štúrovo (9 km)
Dĺžka: 48 km
Prevýšenie: 3 km

Okolo pohoria Burda
Trasa: Štúrovo – Kamenica nad Hronom (5 km) – Chľaba (7,5 km) – Leľa (7 km) – Štúrovo (11km)
Dĺžka: 30,5 km
Prevýšenie: 94 m

Malý okruh dunajským ohybom
Trasa: Ostrihom – Visegrád (25 km) – kompou do Nagymarosu – Nagymaros – Szob (12 km) – kompou na pravú stranu Dunaja.
Alternatíva cez územie SR: Szob – Letkés (10 km) – Salka – Štúrovo (12 km) – cez most do Ostrihomu
Dĺžka: 49 km (bez prievozov kompou)
Alternatíva cez územie SR: 60 km
Prevýšenie: Trasa vedie po rovine, len na predmestie Ostrihomu a v okolí Pilismarótu sú mierne stúpania.
Alternatívna trasa má mierne zvlnený profil na území Slovenska.

Ďalšie trasy z Komárna:
na sever do Kolárova (Vodný mlyn – 21,5 km)
na juh do Komáromu (Monoštorká pevnosť)