TO NEJLEPŠÍ CO PODUNAJÍ NABÍZÍ


TOP 10


UBYTOVÁNÍ


VÍCE INFO


 • Komárno

  Město Komárno je největší a nejlidnatější město podunajského regionu. Leží na soutoku řek Váh a Dunaj, které mu dávaly již v minulosti silné postavení v rámci Rakousko-uherské monarchie. Komárno je neskutečně bohatým na historii. S maďarským Komáromem ho spojuje most a bratrská města podnikají bohatou přeshraniční spolupráci.

 • Iža

  Obec Iža je významným archeologickým nalezištěm. Název obce se zmiňuje poprvé již v roce 1172. Přímo na břehu Dunaje se nachází slovanský hřbitov z 9. století, jakož i zbytky římské pevnosti ze 4. století. Ty jsou v současnosti navrženy na zápis do seznamu památek UNESCO.

 • Patince

  Patince se v posledních letech staly populárním lázeňským místem pro obyvatele regionu. První sídla se zde objevila zřejmě již v době kamenné. V minulosti, stejně tak i nyní, jsou Patince významným bodem na mapě termálních pramenů. Do nejjižnější obce na Slovensku jezdí návštěvníci z celého Slovenska i díky kvalitním službám, kterých se zde dočkají.

 • Moča

  Obec Moča se zmiňuje od roku 1208 a dnes má pouze něco přes 1150 obyvatel. Patřila komáreňské šlechtě, později ostrihomskému arcibiskupství a dokonce i Báthoryovým. Moča je centrem vinařství a každoročně se zde konají i soutěže vinařů.

 • Kravany nad Dunajem

  V katastru takzvané obce zámků leží až čtyři historické objekty – panské sídlo a tři zámečky. Kromě nich se zde také nachází nedávno postavená vyhlídková věž, která nabízí nejkrásnější výhled na Dunaj. Z výšky 17 metrů dohlédnete široko daleko.

  sl-img1
 • Mužla

  Obec s necelými dvěma tisíci obyvateli má ve svém katastru několik přírodních rezervací, návštěvníků však nejvíce zaujme římskokatolický kostel z roku 1332 a také bohatá vinařská tradice.

 • Štúrovo

  Město Štúrovo těží zejména z blízkosti třetího největšího kostela v Evropě. Do Ostrihomské baziliky se dostanete pěšky, ale na druhý konec Dunaje jezdí i vyhlídkový vláček. V Štúrově se nachází koupaliště, které využívá i termální prameny.ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ


KOMÁRNO


Štúrovo


Iža


Kravany nad Dunajem


Moča


Mužla


PatinceOBLASTNÍ ORGANIZACE
CESTOVNÍHO RUCHU
PODUNAJÍ – DUNAMENTE

 • c-icon-2
  +421 36 752 4009

 • c-icon-3
  info@podunajsko.com

 • c-icon-4
  Námestie Slobody č. 1, Štúrovo