Oblast Podunají dýchá historií a každý zvědavý návštěvník se přesvědčí o tom, že sláva jižního Slovenska nezačíná a nekončí slavnými Komárenskými hradbami, které nedobyli ani povstalci, ani Turci. Mnohé zdejší historické památky můžete navštívit autem, na kole díky cyklotrase nebo lodí, která nabídne zájemcům zajímavou vyhlídkovou plavbu.

ferdinandska-brana-komaro

Pevnostní systém v Komárně hrdě stojí na svém místě od 16. století, kdy začala jejich výstavba trvající až do konce 19. století. Město na soutoku řek Dunaj a Váh bylo pro monarchii strategickým bodem. Ironií však je, že po více než 400 let stavění a zdokonalování obranné hradby se již krátce po svém dokončení staly prakticky nepoužitelnými při obraně města. Přestože technika Komárno dobyla již před více než 100 lety, pevnostní systém bere dech návštěvníkům dodnes.

monostor

Stará a Nová pevnost, Vážská a Palatinská línie nebo na závěr Monoštorská pevnost na pravém břehu Dunaje, vytvářejí neobvyklý komplex, který v našich zeměpisných šířkách jen těžko hledá konkurenci.

Obec Iža skrývá památku na naše končiny neobvyklého původu – Římský vojenský tábor. Byl to jeden z nejrozsáhlejších stavebních komplexů Římanů v Barbariku, na sever od Dunaje. Význam tábora byl potvrzen bohatými archeologickými nálezy. V současnosti jsou volně přístupné zbytky kamenného opevnění. Jižní pevnostní zeď je zvýrazněna náznakovou rekonstrukcí. V severní části se nacházejí zahloubené archeologické výkopy v prostoru severní brány a na obou nárožích, se zachovalými zbytky zdí a s předběžnými náznakovými rekonstrukcemi půdorysů těchto částí opevnění. V areálu jsou umístěny stély z umělého kamene s kovovými textovými plotnami o významu a historii tábora.

V Patincích kromě lázeňského komplexu najdete i technickou historickou památku – parní přečerpávací stanici. Postavena byla v roce 1897 v blízkosti vodního toku Dunaje. Byla součástí vodohospodářské regulace vodních toků. Součástí unikátní budovy je sklad uhlí, komína a objekt s přívodními a výpustními ventily. Nachází se v těsné blízkosti komunikace vedoucí z Komárna do Štúrova.

Už v první polovině 13. století vyrostl v obci Kravany nad Dunajem barokní kostelík Jména Panny Marie. Na jeho rekonstrukci vyhradilo Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR dotaci z eurofondů, práce by měly být ukončeny v roce 2020. Zajímavostí je, že na území obce se nacházelo až pět zámků a dvě panská sídla, což je na tak malou obec velmi neobvyklé. Dodnes se zachovaly jen čtyři šlechtické objekty.

Karva_torony_2

 Obec Mužla nabízí zájemcům o technické památky větrnou studnu. Pouze dvě další větrná kola podobné tomuto v Mužle, vyrobili někdy před rokem 1920 – v Loku a Trávnici.

most-marie-valerie

Jednou z největších atrakcí v Podunají je určitě město Štúrovo a historický most Márie Valérie, který tvoří bránu do sesterského maďarského města Ostrihom. Tomu dominuje krásná Ostrihomská bazilika. Vysvěcena byla v roce 1856 a jde o třetí největší katedrála v Evropě, s nejsilnějšími stěnami, v rámci kterého uvidíte největší známý oltářní obraz od mistra Michelangela Grigolettiho. I pro tuto monumentální stavbu stojí Podunají za návštěvu.