Říční krajina Dunaje byla, je a zřejmě navěky bude zájmem ochránců přírody, kteří se zasazují o co nejšetrnější zasahování člověka do bohatého, ale křehkého ekosystému v jejím okolí. Nejde přitom pouze o konkrétní složky živočichů, rostlin a neživé složky podunajské přírody, ale také o jedinečné a složité vztahy mezi nimi.

Duna_Karvanal

Zeměpisná poloha předurčuje oblast Podunají k úžasnému přírodnímu bohatství, které se váže většinou k toku řeky Dunaj, ale i jeho přítokům jako jsou Vah vlévající se u Komárna, Hron, který končí v Dunajské nížině Štúrova a nakonec Ipeľ, který rozděluje tok naší nejmohutnější řeky na slovenskou a maďarskou část. Členitou říční síť regionu dotvářejí další menší toky, ale i četná mrtvá ramena, která zde svou činností toky vytvořila. Klimaticky je Podunají nejteplejší a nejsušší oblast Slovenské republiky s průměrnou roční teplotou kolem 10 ° C a pouze 600 milimetry srážek. Právě proto jsou vody Dunaje tak důležité pro okolní krajinu a zemědělství.

Radvanynal

Stále populárnější dovolenkovou aktivitou, stresem a konzumem sužovaných lidí západního světa, je nature watching. Vyjít do přírody, vzít si dalekohled a potichu sledovat, co se kolem vás děje. Jak králík proběhne kolem vás, jak pták přistane na blízkém stromě a začne zpívat, jak přirozeně to v přírodě funguje. Na první pohled se tento způsob odpočinku může zdát jako nudný, avšak díky právě němu se člověk absolutně sjednotí s přírodou.

natue

Region disponuje velkým bohatstvím a rozmanitými přírodními biotopy, především však pozůstatky lužních lesů se specifickou faunou a flórou říčních, jezerních či mokřadních společenství. Z ostatních to jsou luční společenství slanisek či vátých písků. Pouze v regionu Komárna najdeme 35 chráněných oblastí a soustavu chráněných ptačích území (NATURA 2000) nacházejících se podél hlavních vodních toků, nebo v okolí slepých ramen řek

szolohegy_pano

Bohatství, které se ukrývá v tomto regionu je však zatím spíše neznámé a stále čeká na objevení. I když se první vlaštovky, v podobě aktivních cykloturistů a ekonadšenců, už objevily, to pravé kouzlo naturewatchingu zůstává zatím návštěvníkům skryté. Potenciál v této oblasti však nezaregistrovali ani místní podnikatelé, kteří nevidí silnou vazbu mezi touto formou turismu a hospodářským rozvojem celého regionu. I proto se soustředění na tuto formu turismu může jevit jako dobrá alternativa s možností odlišit se od ostatních. Pokud by se to podařilo, Podunají by to jen prospělo.

Po celé délce Podunají se táhne chráněné území Dunajské luhy s obrovským množstvím chráněných druhů živočichů i rostlin. V katastru obce Mužla, ale i v dalších, leží chráněné území Dolní Pohroní. Pozorným ekoturistům neunikne přítomnost vlhy pestré a břehule říční, ale i dalších jih a teplo milujících živočichů. Na soutoku řek Ipeľ a Dunaj, nedaleko města Štúrovo se nachází rozsáhlé území pohoří Burda.