45. MEDZINÁRODNÝ POULIČNÝ BEH KOMÁRNO – KOMÁROM

Loading Udalosti

« All Udalosti

 • This event has passed.

45. MEDZINÁRODNÝ POULIČNÝ BEH KOMÁRNO – KOMÁROM

01.12.2018 - 22.04.2019

futóverseny

45. MEDZINÁRODNÝ POULIČNÝ BEH KOMÁRNO – KOMÁROM

28. apríla 2019

PROPOZÍCIE

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Organizátor:  Bežecký spolok Komárom-Európa (KEFE – Komárom)

Patronát nad pretekmi majú:  Dr. Attila Molnár – primátor Mesta Komárom /HU/

Mgr. Béla Keszegh –  primátor Mesta Komárno /SK/

 

Cieľ  pretekov:

 • umožniť súťaženie pre kvalifikovaných a rekreačných bežcov
 • popularizovanie behu
 • upevňovanie vzťahov v rámci bežeckej komunity
 • zvyšovanie popularity miest Komárno a Komárom
 • napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu

Forma súťaže :

 • otvorená propagačná súťaž s dĺžkou tratí 10 000 m a 5 500 m
 • v mládežníckych kategóriách Pamätný  beh Gyula Herczeg – u junioriek a
 •                                                      Pamätný  beh Daniela Korecza – u junioroch

 

USPORIADATELIA :

RIADITELIA SÚŤAŽE:                                                     Edit Sárosdi a Beáta Sebő

VEDÚCI USPORIADATEĽSKEJ KOMISIE:           Eleonóra Ágh a Beáta Dobay

PREDSEDA ROZHODCOVSKEJ KOMISIE:          Balázs Czidlina a Sándor Mikolasek

 

DÁTUM  KONANIA pretekov:         28. APRÍL 2019 (nedeľa)

 

STREDISKO SÚŤAŽE: Mestská športová hala v Komárome – Maďarsko (Czuczor  Gergely u. 65)

Miesto konania pretekov :  ulice miest Komárno a Komárom 

                                                    v dvoch štátoch v jednom meste, cez pevnostných objektov

Štart:     :       Športová hala v Komárome   (Maďarsko)

Cieľ       :        Športová hala  v Komárne (Slovensko)

 

Prihlásenie sa na preteky a úhrada štartovného cez internet: od 1. decembra 2018 do 22.apríla 20189

na adrese: https://www.darktiming.hu/kefe/login

 

Medzinárodné číslo pre prevod mimo Maďarska: 

IBAN : HU65 1174 0030 2403 3688 0000 0000

SWIFT kód :  OTPVHUHB

Názov banky : OTP BANK NYRT.

Adresa banky : 2900 Komárom, Martírok u. 23

 

Adresát:  Komárom – Európa Futó Egyesület

Platbu s prevodom treba realizovať do 25. apríla 2019

Pri registrácii treba  presne  uviesť meno, dátum narodenia, kategóriu, meno družstva  alebo školy, rozmer trička a pri študentoch prosíme uviesť číslo študentského preukazu.

 

Registrácia osobne :

 • apríla 2018 od 12.00 do 15.00 hod. v stredisku súťaže – Športová hala Komárno /SK/ – účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na mieste v hotovosti.
 • V prípade prihlásenia sa na mieste, tričko s emblémom nie súčasťou štartovného balíčka.
 • Registrácia škôl je možná do 22.apríla 2019 /streda/.

Štartovné čísla je možné prevziať v stredisku súťaže  dňa 27.apríla 2018  od 12.00 hod. do 15.00 hod. alebo  v deň súťaže  28. apríla 2018 od 8,00 hod. do 10,00 hod. 

Štartovné

Predregistrácia:    10 000m                    3 500 HUF alebo 12,00 EUR

5 500m                     2 500 HUF alebo   8,50 EUR

Súťaž pre školy:      1 500 HUF alebo   5,00 EUR/ študent

2 000  HUF  alebo 7,00 EUR/dospelý

Rodinná kategória:  2 000  HUF  alebo 7,00 EUR/osoba

Registrácia na mieste :   10 000 m        5 000 HUF  alebo  17,00 EUR

5 500m          4 000 HUF   alebo 13,50 EUR

Registrácia v rodinnej kategórii na mieste nie je možná!

 

Štartovné obsahuje:

–  účasť na súťaži,

– štartovné číslo,

– tričká s logom – len pre tých vopred prihlásených pretekárov, ktorí riadne uhradili štartovné,

– po dokončení behu na 10 000 m a 5 500 m dostanete pamätné medaile,

– bezpečnú a uzatvorenú trasu,

– meranie netto  času chipom a 5 500 m,

– občerstvenie,

– lekársku pohotovosť,

– iné programy, ktoré súvisia s pretekom.

 

Kategórie:

5 500 m

Rodinná kategória:    dieťa (deti) od 10 do 14 rokov (rok nar. 2005-2009)

a rodič (rodičia, starí rodičia) – maximálne 3 osoby

Juniori, juniorky:       od 15 do 16 rokov (rok nar. 2003-2004)

od 17 do 19  rokov (rok nar. 2000-2002)

Dospelí – ženy, muži:   od 20 rokov  do 29 rokov  (rok nar. 1989-1990)

od 30 rokov  do 39 rokov (rok nar. 1989-1980)

od 40 rokov  do 49 rokov (rok nar. 1979-1970)

od 50 rokov  do 59 rokov (rok nar. 1969-1960)

nad 60 rokov (rok nar. 1959 a starší)

Pre vysokoškolákov

denného alebo diaľkového štúdia je povinné preukázať sa študentským preukazom (ISIC preukaz).

Časový limit: 40min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu).

 

10 000 m

Ženy, muži :  narodení  r.2001 a predtým

Časový limit: 1 hod. 20 min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu)

V prípade, ak pretekár nedodrží limitované tempo 8 min/km, nemôže ďalej pokračovať v súťaži a je povinný nastúpiť do autobusu, ktorý ho dovezie pred športovú halu /SK/. Takýto pretekár má zákaz vstupu na cieľovú plochu. Jeho štartovné číslo sa odstráni na autobuse.

 

ŠTART PRETEKOV :

  5 500 m:       12.00 hod.

10 000 m:       12.15 hod.

 

Rozcvičenie: v blízkosti miesta štartu od 11.30 hod  a od 11.50 hod. s PaedDr. Petrom Židekom, učiteľom Katedry telesnej výchovy a športu Univerzity J. Selyeho.

 

Ceny:

 • tričko s emblémom máme možnosť zabezpečiť pre tých vopred prihlásených bečcov, ktorí riadne zaplatili štartovné;
 • v kategórii na 10 000 m, – ženy a muži ktorí sa umiestnia na 1.-3. mieste vyhrávajú peňažnú odmenu v sume 300, 200, 100 EUR.;
 • v kategórii na 5 500 m pretekári – ženy a muži, ktorí sa umiestnia na 1.-3.mieste budú odmenení s trofejou;
 • v rodinnej kategórie súťažiaci umiestnení na 1-3. mieste budú odmenení s medailami. Podmienkou je, aby všetci traja členovia rodiny spolu dobehli do cieľa.
 • v kategórii junioriek – najlepšia bežkyňa vyhrá putovný pohár Gyula Herczeg;
 • v kategórii juniorov – najlepší bežec vyhrá putovný pohár Daniela Korca;
 • prví traja  vysokoškoláci a vysokoškoláčky budú odmenení s trofejou;
 • na 10 000 m trati prvá žena a muž, ktorí prekročia štátne hranice a skončia v cieli v prvej desiatke dostanú mimoriadnu cenu;
 • primátor mesta Komárno venuje finančný dar vo výške 330,-€ pre strednú školu z Komárna s najväčším počtom zúčastnených pretekárov;
 • primátor mesta Komárom venuje finančný dar vo výške 100.000,- HUF pre strednú školu z Komáromu s najväčším počtom zúčastnených pretekárov.

Ostatné:

 • Informácie v slovenskom jazyku Vám poskytne p. Eleonóra Ágh. E-mail: nora@freemail.hu
 • každý pretekár a jeho sprievod musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v prípade vízovej povinnosti platné vízum;
 • hodnotia sa len tie kategórie, ktorých sa zúčastnilo minimálne 5 pretekárov;
 • každý pretekár je povinný štartovať so štartovacím číslom, ktoré vydáva usporiadateľ pred pretekmi;
 • výsledky pretekárov bez štartového čísla sa nevyhodnotia;
 • štartovacie číslo musí byť viditeľné počas trvania celej súťaže;
 • pretekári rodinnej kategórie sú povinní zaplatiť štartovné za každého člena. Ich výsledok bude uznaný len v tom prípade, ak každý člen skupiny dobehne do cieľa naraz;
 • každý pretekár môže súťažiť len v jednej kategórii;
 • usporiadateľ zabezpečí prepravu šatstva a osobných veci súťažiacich k cieľu autobusovou dopravou; odchod autobusu je o 11:45 hod. V Športovej hale v Komárom-e bude zabezpečená možnosť osobnej hygieny a prezlečenia sa;
 • usporiadateľ nezodpovedá za stratu šatstva, výstroja, cenností a pod.
 • pri štarte a pri cieli bude otvorený bufet;
 • žiadame každého pretekára o udržanie čistoty a poriadku na trase pretekov;
 • každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť;
 • premávka na Alžbetinom moste medzi dvoma štátmi bude uzavretá na jednom jazdnom pruhu v dobe medzi 9:30hod do 11:30 hod;
 • NEDOPORUČUJEME štartujúcim, aby v priebehu behu mali obe slúchadlá a počúvali hudbu, alebo sa venovali iným rušivým elementom.
 • Tí prihlásení, ktorí 3 dni po registrácii neuhradia štartovné budú vyradení z štartovacej listiny.
 • Pri úhrade štartovného v správe pre prijímateľa treba uviesť aspoň registračný identifikačný kód a meno bežca. Neidentifikovateľné štartovné organizátor nemôže vrátiť.
Share this...
Share on FacebookShare on LinkedIn

Podrobnosti

Začiatok:
01.12.2018
Koniec:
apríl 22