Metodika ľudových tancov Podunajska II.

Loading Udalosti

« All Udalosti

  • This event has passed.

Metodika ľudových tancov Podunajska II.

marec 30 - jún 16

polka

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje už druhý rok workshop – Metodika ľudových tancov Podunajska II. zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a vnútornú štruktúru.

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť doplnkové odborné vzdelávanie formou troch jednodňových workshopov a jedného víkendového sústredenia pre vedúcich folklórnych kolektívov a pedagógov ľudového tanca Nitrianskeho kraja.

Na seminároch sa budeme venovať metodike výučby tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež a dospelých, metodike nácviku ľudového tanca, jeho analýze a tanečným motívom, princípom a vnútornej štruktúre, improvizácii v tanečných choreografiách.

Vďaka novým odborným poznatkom budú mať pedagógovia možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, zavádzať nové choreografie typické a autentické pre región Podunajska.

Garantom a lektorom workshopu je István Katona, folklorista, tanečník, choreograf, pedagóg a etnológ, v rokoch 1983 – 1987 umelecký riaditeľ a choreograf vo folklórnom súbore Mladé srdcia, dnes známe ako Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave.

Jednodňové workshopy sa budú konať v priestoroch Športového centra Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, Komárno v termínoch 30.03, 13.04., 11.05. 2019 v čase od 9.00 hod.

Víkendové sústredenie sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho parku Arpáda Fesztyho v Martovciach 15. – 16. 06. 2019.

Z verejných zdrojov podporil Hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

Pre viac informácií o možnosti prihlásiť na workshop navštívte našu stránku www.ros-komarno.sk

 

 

 

plagát Podunajsko II

Share this...
Share on FacebookShare on LinkedIn

Podrobnosti

Začiatok:
marec 30
Koniec:
jún 16