O NÁS


Cieľom oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) je zabezpečiť spoločný marketing a propagáciu Regiónu Podunajska.
Región Podunajska sa rozprestiera pri veľrieke Dunaj, od mesta Komárno po Štúrovo, ktorá ho okrem ostatných prírodných daností zároveň predurčuje k rozvoju cezhraničnej spolupráce s našimi južnými susedmi, Maďarskom.
Z pohľadu cestovného ruchu je Región Podunajska zaujímavý svojou bohatou ponukou termálnych prameňov, historických pamiatok a vinárskou tradíciou.
K podpore cestovného ruchu prispeli aj novo vybudované cyklotrasy. Charakter regiónu vhodným spôsobom dotvárajú prvopestovatelia a malovýrobcovia, ktorí ponúkajú rôzne, kvalitné miestne produkty a výrobky, typické pre tento región.Zakladajúci Členovia


KOMÁRNO


Štúrovo


Iža


Kravany nad Dunajom


Moča


Mužla


Patince