Krajobraz rzeki Dunaj był, jest i zapewne zawsze będzie w kręgu zainteresowań ekologów, którzy dążą do jak najbardziej delikatnej ingerencji człowieka w bogaty, ale bardzo delikatny ekosystem w jego okolicy. Nie chodzi przy tym tylko o poszczególne elementy fauny, flory i elementy nieożywione naddunajskiej przyrody, ale też o wyjątkowe i złożone relacje między nimi.

Duna_Karvanal

Położenie geograficzne nadaje regionowi Podunajska  wspaniałego bogactwa przyrodniczego, które wiąże się przede wszystkim z biegiem rzeki Dunaj, ale też z jego dopływami, którymi są Vah wpadający do Dunaju przy Komarnie, Hron, kończący w Dunaju poniżej Szturowa i wreszcie Ipeľ, rozdzielający naszą najpotężniejszą rzekę na słowacką węgierską część. Solidną sieć rzeczną regionu uzupełniają inne mniejsze strumienie, a także liczne starorzecza, które swoją aktywnością utworzyły przepływy. Pod względem klimatu Podunajsko/ Donauregion jest najcieplejszym i najbardziej suchym obszarem Słowacji ze średnią roczną temperaturą około 10°C i tylko 600 milimetrami opadów. Dlatego właśnie wody Dunaju są tak ważne dla okolicy i rolnictwa.

Radvanynal

Coraz popularniejszą atrakcją wycieczkową ludzi zmęczonych stresem i konsumpcją zachodniego świata jest nature watching. Wyjść do przyrody,zabrać lornetkę i po cichu śledzić, co się dzieje dookoła. Jak królik przebiegnie obok, jak ptak przysiądzie na pobliskim drzewie i zacznie śpiewać, jak to w naturalny sposób działa w naturze. Na pierwszy rzut oka ten sposob odpoczynku może się wydać nudny, ale właśnie dzięki niemu człowiek całkowicie zjednoczy się z naturą.

natue

Region dysponuje wielkim bogactwem i różnorodnymi siedliskami przyrodniczymi, przede wszystkim jednak pozostałościami lasów łęgowych ze specyficzną fauną i florą rzecznych, jeziornych, czy mokradłowych zbiorowisk. Z tych ostatnich są to łąkowe zbiorowiska mokradeł słonych, czy ruchomych piasków. Jedynie w regionie Komarna znajdziemy 35 obszarów chronionych i sieć obszarów ptaków chronionych (NATURA 2000) znajdujących się wzdłuż głównych cieków wodnych, czy w pobliżu starorzeczy.
Bogactwo, które skrywa się w tym regionie wciąż jest mało znane i nadal czeka na odkrycie. I chociaż pierwsze jaskółki w postaci aktywnych turystów rowerowych i miłośników ekologii już się pojawiły, to magia naturewatchingu nadal zostaje ukryta przed odwiedzającymi. Potencjału w tym obszarze nie zarejestrowali też lokalni przedsiębiorcy, którzy nie widzą silnego związku między tą formą turystyki a gospodarczym rozwojem całego regionu. Dlatego też koncentracja na tej formie turystyki może się jawić jako dobra alternatywa i możliwość odróżnienia się od innych. Gdyby się to udało, regionowi podunajskiemu/ Donauregion przysporzyłoby to tylko korzyści.

szolohegy_pano

Wzdłuż całej długości Podunajska/ Donauregion ciągnie się obszar chroniony Dunajskie łęgi z ogromną ilością gatunków chronionych zwierząt i roślin. W katastrze miejscowości Mužla, ale tez w innych, leży obszar chroniony Dolne Pohronie. Uważnym ekoturystom nie umknie obecność żołny zwyczajnej i brzegówki zwyczajnej, ale też innych południowych i lubiących ciepło zwierząt. U zbiegu rzek Ipeľ i Dunaj, niedaleko miasta Szturowo znajduje się rozległy teren pogórza Burda.