O NÁS


Celem regionalnej organizacji ruchu turystycznego (OOCR) jest zapewnienie wspólnego marketingu i promocji Regionu Podunajska/ Donauregionu.
Region Podunajska rozpościera się wzdłuż rzeki Dunaj, od miasta Komárno po Szturowo, która oprócz innych warunków naturalnych, predysponuje go również do rozwoju współpracy transgranicznej z naszymi południowymi sąsiadami, Węgrami.
Z perspektywy ruchu turystycznego Region Podunajska/ Donauregion jest interesujący ze względu na bogatą ofertę źródeł termalnych, zabytków historycznych i tradycję winiarską.
Do promocji turystyki przyczyniły się także nowo wybudowane trasy rowerowe. Charakter regionu w odpowiedni sposób dopełniają dostawcy i drobni producenci, którzy oferują różne, jakościowe lokalne produkty i wyroby, typowe dla tego regionu.MIEJSCOWOŚCI ZAŁOŻYCIELSKIE


KOMÁRNO


Štúrovo


Iža


Kravany nad Dunajom


Moča


Mužla


Patince