Nemenovaným kráľom podunajskej turistiky je víno! Viaceré kultúrne udalosti v regióne spríjemňujú lokálni výrobcovia vín so svojimi chutnými nápojmi. Vínne uličky, ktorých sa zúčastňujú menší i väčší vinári z okolia, sú veľmi populárne.

szuret_1

Vinohrady sa zväčša rozprestierajú na miernych svahoch, ktoré sú orientované na juh, juhovýchod alebo juhozápad so sklonom až do 16°. Pôdy sú väčšinou hlinité až hlinito-piesčité. Vinohradnícka oblasť Podunajska je tou najteplejšou slovenskou vinohradníckou oblasťou. Suché podnebie, horúce letá a mierne zimy zabezpečujú jedinečné podmienky pre pestovanie viniča. Slnko tu priemerne svieti ročne 2000 až 2200 hodín, takže podunajské vína majú veľmi vysokú cukornatosť. Aj preto sa tu vyrábajú vysoko kvalitné, prívlastkové vína.

H_R_vinery_7

Víno býva aj stredobodom rôznych udalostí. Jarných otvorených pivníc sa zúčastňujú až tri desiatky vinárov z juhoslovenskej vinohradníckej oblasti, väčšinou v hurbanovskom, strekovskom a štúrovskom vinohradníckom rajóne.

Populárne sú akcie ako Podunajská vínna cesta, Vínne korzo v Komárne a Strekovský festival vín. Ten sa koná tradične v júli. Motto festivalu „Slobodná vinárska republika„ je metafora, ktorá má upozorniť na ľudské hodnoty, ktoré sú v čase nemenné, ktoré sú  vnútorne slobodné a odolné  voči povrchným módnym výstrelkom. Strekovský festival vzdáva poctu vinohradom, tradícii, poctivej ľudskej práci a kontinuite života. Festival je spojený aj s kultúrnym programom a gurmánskymi zážitkami.

Čaro podunajských pivníc a skvelé vína môžete ochutnať aj vďaka Spolku nadšených vinárov v obci Mužla. 

Chutné jedlo sa snúbi v regióne s vínom a vyčarí nezabudnuteľné gastronomické zážitky. Srdečnosť, ústretovosť, domáca atmosféra a pohostinnosť sú základným znakom miestnych poskytovateľov služieb. Navštívte Podunajsko a presvedčte sa sami.