To najlepšie, čo podunajsko ponúka


TOP 10


Ubytovanie


viac info


 • Komárno

  Mesto Komárno je najväčšie a najľudnatejšie mesto podunajského regiónu. Leží na sútoku riek Váh a Dunaj, ktoré mu dávali už v minulosti silné postavenie v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie. Komárno je neskutočne bohatým na históriu. S maďarským Komáromom ho spája most a bratské mestá podnikajú bohatú cezhraničnú spoluprácu.

 • Iža

  Obec Iža je významným archeologickým náleziskom. Názov obce sa spomína prvýkrát už v roku 1172. Priamo na brehu Dunaja sa nachádza slovanský cintorín z 9. storočia, ako aj zvyšky rímskej pevnosti zo 4. storočia. Tie sú v súčasnosti navrhnuté na zápis do zoznamu pamiatok UNESCO.

 • Patince

  Patince sa v posledných rokoch stali populárnym kúpeľným miestom pre obyvateľov regiónu. Prvé sídla sa tu objavili zrejme už v dobe kamennej. V minulosti, ako aj teraz, sú Patince významným bodom na mape termálnych prameňov. Do najjužnejšej obce na Slovensku chodia návštevníci z celého Slovenska aj vďaka kvalitným službám, ktorých sa tu dočkajú.

 • Moča

  Obec Moča sa spomína od roku 1208 a dnes má iba niečo vyše 1150 obyvateľov. Patrila komárňanskej šľachte, neskôr ostrihomskému arcibiskupstvu a dokonca aj Báthoryovcom. Moča je centrom vinárstva a každoročne sa tu konajú aj súťaže vinárov.

 • Kravany nad Dunajom

  V katastri takzvanej obce kaštieľov ležia až štyri historické objekty – kúria a tri kaštiele. Okrem nich sa tu ale nachádza nedávno postavená vyhliadková veža, ktorá ponúka najkrajší výhľad na Dunaj. Z výšky 17 metrov dovidíte široko-ďaleko.

  sl-img1
 • Mužla

  Obec s necelými dvomi tisícmi obyvateľmi má vo svojom katastri viacero prírodných rezervácii, návštevníkov však najviac zaujme rímskokatolícky kostol z roku 1332 a tiež bohatá vinárska tradícia.

 • Štúrovo

  Mesto Štúrovo ťaží najmä z blízkosti tretieho najväčšieho kostola v Európe. Do Ostrihomskej baziliky sa dostanete aj peši, no na druhý koniec Dunaja premáva aj vyhliadkový vláčik. V Štúrove sa nachádza kúpalisko, ktoré využíva aj termálne pramene.Zakladajúci Členovia


KOMÁRNO


Štúrovo


Iźa


Kravany nad Dunajom


Moča


Mužla


PatinceOblastná organizácia cestovného ruchu
podunajsko – dunamente

 • c-icon-2
  +421 36 752 4009

 • c-icon-3
  info@podunajsko.com

 • c-icon-4
  Námestie Slobody č. 1, Štúrovo