Oblasť Podunajska dýcha históriou a každý zvedavý návštevník sa presvedčí o tom, že sláva južného Slovenska nezačína a nekončí slávnymi komárňanskými hradbami, ktoré nedobyli ani povstalci, ani Turci. Mnohé tunajšie historické pamiatky môžete navštíviť autom, na bicykli vďaka cyklotrase alebo loďou, ktorá ponúkne záujemcom zaujímavú vyhliadkovú plavbu.

ferdinandska-brana-komaroPevnostný systém v Komárne hrdo stojí na svojom mieste od 16. storočia, kedy začala ich výstavba trvajúca až po koniec 19. storočia. Mesto na sútoku riek Dunaj a Váh bolo pre monarchiu strategickým bodom. Iróniou však je, že po vyše 400 rokov stavané a zdokonaľované obranné hradby sa už krátko po svojom dokončení stali prakticky nepoužiteľnými pri obrane mesta. Napriek tomu, že technika Komárno dobyla už pred viac ako 100 rokmi, pevnostný systém berie dych návštevníkom dodnes.

monostorStará a Nová pevnosť, Vážska a Palatínska línia či napokon Monoštorská pevnosť na pravom brehu Dunaja vytvárajú neobvyklý komplex, ktorý v našich zemepisných šírkach len ťažko hľadá konkurenciu.

Obec Iža skrýva pamiatku na naše končiny neobvyklého pôvodu – Rímsky vojenský tábor. Bol to jeden z najrozsiahlejších stavebných komplexov Rimanov v Barbariku, na sever od Dunaja. Význam tábora bol potvrdený bohatými archeologickými nálezmi. V súčasnosti sú voľne prístupné zvyšky kamenného opevnenia. Južný pevnostný múr je zvýraznený náznakovou rekonštrukciou. V severnej časti sa nachádzajú zahĺbené archeologické výkopy v priestore severnej brány a na oboch nárožiach, so zachovalými zvyškami múrov a s predbežnými náznakovými rekonštrukciami pôdorysov týchto častí opevnení. V areáli sú umiestnené stély z umelého kameňa s kovovými textovými platňami o význame a histórii tábora.

V Patinciach okrem kúpeľného komplexu nájdete aj technickú historickú pamiatku – parnú prečerpávaciu stanicu. Postavená bola v roku 1897 v blízkosti vodného toku Dunaja. Bola súčasťou vodohospodárskej regulácie vodných tokov. Súčasťou unikátnej budovy je sklad uhlia, komína a objekt s prívodnými a výpustnými ventilmi. Nachádza sa v tesnej blízkosti komunikácie vedúcej z Komárna do Štúrova.

Už v prvej polovici 13. storočia vyrástol v obci Kravany nad Dunajom barokový kostolík Mena Panny Márie. Na jeho rekonštrukciu vyhradilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dotáciu z eurofondov, práce by mali byť ukončené v roku 2020. Zaujímavosťou je, že na území obce sa nachádzali až päť kaštieľov a dve kúrie, čo je na tak malú obec veľmi neobvyklé. Dodnes sa zachovali len štyri šľachtické objekty.

Karva_torony_2Medzi slovenskou produkciou vína nemajú vinice z Mužle takmer žiadnu konkurenciu. Jedinečnosťou ich viníc je, že sa nachádzajú v najteplejšej oblasti s produkciou vína, ktorá je zároveň požehnaná suchým podnebím a miernymi zimami. Toto jedinečné, historické územie je umiestnené v čarovnom trojuholníku, ktorý uzatvára Dunaj a Hron. V niekdajšej Ostrihomskej viničnej záhrade sa aj v dnešnej dobe z roka na rok rodí najkvalitnejšie hrozno. Oplatí sa tu absolvovať prehliadku spojenú s ochutnávkou vína a neskôr sa kochať v kráse okolitej panorámy..

most-marie-valerieJednou z najväčších atrakcií v Podunajsku je určite mesto Štúrovo a historický most Márie Valérie, ktorý tvorí bránu do sesterského maďarského mesta Ostrihom. Tomu dominuje krásna Ostrihomská bazilika. Vysvätená bola v roku 1856 a ide o tretiu najväčšiu katedrálu v Európe, s najhrubšími stenami, v rámci ktorého uvidíte najväčší známy oltárny obraz od majstra Michelangela Grigolettiho. Aj preto túto monumentálnu stavu stojí Podunajsko za návštevu.