16722416_154468698397079_3144675151735129853_o

Komárno je jedným z najdôležitejších miest z ohľadu histórie. Vzhľadom na svoje obchodné a lodné centrum, vinársky a pevnostný systém, vždy zohrával dôležitú úlohu v dejinách Maďarska. Málo kto však vie, že mesto sa stalo obzvlášť dôležité pre tri maďarské kráľovné, pre ktorých sa stal obratom ich života.

Alžbeta Luxemburgská – narodenie syna a únos svätej koruny

Alžbeta Luxemburgská (1409-1442) bola dcérou Žigmonda Luxemburgského a Borbáli Cillei. Namiesto šťastného detstva, jej život sa zmenil kvôli dynastickým hodnotám: vo veku dvoch rokov bola nevesta a vo veku 12 rokov sa stala manželkou I. Alberta. Pred svadbou však kráľ Žigmund vyhnal svoju ženu a dcéru kvôli jej údajnej nevere. Alžbetino manželstvo nebolo tiež šťastnejšie: na svoje prvé dieťa musela čakať desať rokov. Jej prvým dieťaťom  sa stalo dievčatko, ďalší, očakávaný chlapčenský potomok žil len tri hodiny. Mala 29 rokov, keď bola v roku 1438 korunovaná kráľovnou Maďarska. Ale žiaľ šťastie netrvalo dlho, svojho  manžela stratila o rok neskôr, pokým už nosila svojho druhého syna pod svojim srdcom.

21. februára 1440, Alžbeta štyri mesiace po smrti svojho manžela, priviedla na svet svojho druhého syna do Komárne, ktorý sa neskôr stal kráľom Uhorska pod menom László V.

Socha Lászla V. v Komárne. Zdroj: magyarcimerek.hu

Okrem narodenia jej kráľovského potomka sa v noci stal ďalší osudový moment v Komárne. Na rozkaz kráľovnej, jej dvorná dáma Jánosné Kottanner s niekoľkými slúžkami museli ukradnúť Svätú korunu z Visehradu. Koruna bola zašitá do vankúša a tak to vedeli priniesť do Komárna. Kráľovnej sa tak podarilo korunovať 12-ročného syna Lászla V. Korunovanie bolo úplne pravidelné. Ceremóniu uskutočnil arcibiskup v Ostrihome, kardinál Dénes Szécs.

Ede Pesky: Príbeh únosu maďarskej svätej koruny vo Visehrade, ilustrácia (1864)

Príbeh Lászla V. je dobre známy z opery Erkela Lászla Hunyadiho a z balady Jánosa Aranyho – V. László. Avšak iba niekoľko ľudí vie, že Alžbeta zomrela takmer dva roky po narodení jej syna v Győry vo veku 33 rokov.

Beatrix Aragóniová – vdova, ktorá bojovola o získanie kráľovského titulu.

Matej a Beatrix v kódexe Ransanus

6. apríla 1490 kráľ Matej zomrel vo Viedni. Historici sa ešte stále hádajú o tom, či bol kráľ obeťou vraždy. Mnohí tvrdia, že Matejova manželka, Beatrix z Aragónska (1457-1508), ho zavraždila – hoci podľa Bonfiniho, príbeh bol taký, že po odchode od smrteľnej posteli Mateja, kráľovná odišla do svojich izieb s vyčerpanou tvárou a bolesťami, ktoré si spôsobila na tvári nechtami.

Skutočnosť, že len niekoľko dní po smrti Mateja sa začal boj o trón, v ktorom sa zúčastnili aj vdova kráľovná a Ján Corvín. Sedem dní po smrti kráľa – keď podľa spisov sa telo začalo rozpadať – bolo odvezené z Viedne do Budína loďou. 16. marca sa pohrebný sprievod vydal do Komárna a kráľovná si napísala list nasledujúci deň, ktorý bol zachovaný v archívoch niektorých maďarských miest, zvolala celoštátne zasadnutie a nazvala ako “Kráľovná Uhorska z Božej milosti”.

Vieme, že maďarskú korunu ani János Corvín ani Beatrix nedostali, hoci Beatrix si zmenila aj meno na manželku II. Ulászla. Manželstvo bolo deaktivované v roku 1500, kvôli smrti. Kráľovná strávila posledné roky svojho života na ostrove Ischia v kláštore a vo veku 50 rokov zomrela.

Sissi, ktorá vstúpila na pôdu Komárna

Aj manželka Františka Jozefa, kráľovná Alžbeta (1837-1898), bola v Komáromu rozhodujúcou osobnosťou. V roku 1857 po prvýkrát vstúpila na územie Komárna na ostrove.

Alžbeta v novinách Vasárnap, v čísle 2, v apríli roku 1854.

Alžbeta, ktorá mala len 16 rokov, keď sa oženila, otehotnela hneď v prvom roku svojho manželstva. 5. marca 1855 porodila svoje prvé dieťa, Žofiu, a potom Gizellu 12. júla 1856. Avšak jej svokra umiestnila obe deti do ďalekého apartmánu od svojej matky a nedovolila ich výchovu ich matkou. Čiastočne to znamenal aj prelom v boji proti Matke kráľovnej, avšak v roku 1857 obe deti priniesla na spoločnú cestu do Maďarska. Bohužiaľ, počas návštevy došlo k tragédii. 29. mája malá Žofia zomrela na týfus.

Napriek prvej tragickej návšteve, Alžbeta navštívila Budapešť pri mnohých iných príležitostiach. Až na toľko sa jej tam páčilo, že v roku 1868 tu porodila svoje štvrté dieťa, Máriu Valériu.

Pri príležitosti prvej návštevy Komárna, sa teda rozhodlo premenovať ostrov na Alžbetin ostrov, ako aj pomenúvajú 2 mosty, ktoré spájajú spolu s Dunajom Maďarsko a Slovensko.

Kráľovná Alžbeta v novinách Vasárnap, v čísle roku 1867.

Share this...
Share on FacebookShare on LinkedIn